Hjem   >   Uncategorized   >   Gartner forutser informasjonskrise rundt år 2017.

Gartner forutser informasjonskrise rundt år 2017.

Spår at et stort antall bedrifter kommer til å oppleve informasjonskrise!

lfølge Gartner er det svært sannsynlig at mange virksomheter vil oppleve en krise på grunn av at de ikke er i stand til å styre og stole på forretningsinformasjonen i selskapet.

Økningen i big data, sosiale medier og mobil kommunikasjon kombinert med en akselererende økning i mengden av både strukturert og ustrukturert informasjon som blir muliggjort av sky-basert teknologi tvinger organisasjonen til å fokusere på den informasjonen som er mest relevant, verdiskapende og risiko-relatert.

Mangel på modenhet.
Det finnes en stor mangel i modenhet når det kommer til å styre, kontrollere og dele informasjonen på tvers av organisasjonen. Det er trolig et stort antall virksomheter som er ute av stand til å organisere seg effektivt frem mot år 2020. Som er motvillige til å fokusere på hvilken gjennomføringsevne de har til dette fremfor hvilke verktøy som skal benyttes, og som er uforberedt på krav fra omverden om å kunne dokumentere sin strategi for informasjonsforvaltning. Ifølge Andrew White, Research Vice President i Gartner kommer disse virksomhetene til å oppleve konsekvenser av dette.

Ledere behøver å kunne håndtere informasjon utover å kun oppbevare den.
Når vi sier ”håndtere” mener vi ”å kunne håndtere informasjon til virksomhetens beste”, i motsetning til å kun oppbevare data i fysisk eller virtuelle formater. I en digital verden blir informasjon et viktig konkurransefortrinn som skaper forretningsmessige fordeler, og informasjonen er også ” limet” som binder verdikjedene sammen på tvers av virksomhetene.

EIM (Enterprise information management)
Det å kunne utnytte mange forskjellige typer informasjon, skapt på innsiden eller utsiden av virksomheten, kalles ”enterprise information management” EIM. Dette muliggjør at mennesker i en organisasjon kan dele, håndtere og gjenbruke informasjon som er skapt i forskjellige systemer og som er lagret i diverse databaser og lagringsplasser. Selve løsningen hjelper ikke organisasjonen i seg selv, CIOs må ta og designe EIM initiativ på strategisk nivå slik at deling og gjenbruk av informasjon skaper verdi for selskapet.

Gartners anbefaling til CIOs
– Gartner anbefaler at CIOs identifiserer omåder i virksomheten som har en mangelfull informasjonshåndtering. Det må beskrives hvilke prosesser som bør forbedres, og hvilke ledere i organisasjonen som vil påvirkes mest av en endring. Disse må involveres i kartlegging og gjennomføring av et eventuelt EIM prosjekt, og etter prosjektet må det gjennomføres et evalueringsprogram for å avdekke hvilke områder som fikk den ønskede effekten og hvilke som må justeres.

Informasjonstyring
– Med effektiv styring av informasjon kommer de ansatte til å forstå hvilken påvirkning dårlig og utilstrekkelig kvalitet på data og informasjon har på de daglige prosessene. Denne forståelsen leder i stort sett alle tilfelle til et ønske fra brukere om å sørge for løsninger som kan garantere at informasjonen de behøver finnes lett tilgjengelig og er til å stole på.

 

AreGrimsbo_smallContact:

Are Grimsbo
Sales Director Software
Mobile: +47 928 92 473