Hjem   >   Products   >   OpenText Document Management

OpenText Document Management

– en av verdens aller ypperste løsninger for informasjonsforvaltning!

Hvordan er det mulig at dokumenter, eposter og annen info forsvinner uten et spor??
Dette skjer når informasjonen blir kopiert, flyttet og gitt nytt navn for mange ganger og av for mange mennesker.
I samarbeid med OpenText implementerer og skreddersyr Link løsninger som forenkler dokument og informasjonsbehandling gjennom hele livssyklusen – fra produksjon, skanning og innhenting av informasjon – via deling, redigering og publisering – til endelig arkivering og kassasjon.

En god løsning for dokumenthåndtering og arkivering –  revolusjonerer din virksomhet ved å gjøre det svært enkelt å dele og finne igjen alle typer informasjon.

Søk og finn dine Office-dokumenter, tegninger, filmer, bilder og e-post. En contentløsning er et komplett alternativ til fil- og mappebasert lagring ved at alle typer dokumenter/informasjon kan lagres og forvaltes ett sted med en felles metodikk, og med full dynamikk og 360 graders sporbarhet mhp. gjenfinning og sikkerhetl.

OpenText sine dokumenthåndteringsløsninger har sin styrke i et gode brukergrensesnitt som lett kan tilpasses de fleste organisasjoner – både som en «rett ut av boksen»-løsning og med videre skreddersøm.

Løsningene passer like godt for organisasjoner med 10 som med 10 000 ansatte da den er helintegrert med Microsoft’s server- og klientsystemer (inklusive Office/Outlook, Windows generelt, Windows Explorer og Internet Explorer).

All informasjonen kan kategoriseres som man vil og kan lett knyttes opp mot kunder, prosjekter og arbeidsflyt for enkel gjenfinning.

Med innebygget versjonshåndtering og funksjonalitet for sjekk ut/sjekk inn og historikk unngår man kostbart dobbeltarbeide. Sikkerheten er 100% ivaretatt og kan settes individuelt på hvert dokument.

Siden løsningene er sømløst integrert med alle Microsoft-grensesnitt og Web, kreves det relativt lite opplæring hos hver enkelt bruker, og systemene kan innføres for en gruppe av brukere eller være et komplett informasjonshåndteringssystem for hele din bedrift.

Ved å integrere eventuelle nettverksbaserte mulitfunksjonsmaskiner kan man autopublisere skannede dokumenter inn til arkivsystemet.

OpenText-Logo-2010-RGB-e1372403584801-1024x273

AreGrimsbo_smallContact:

Are Grimsbo
Sales Director Software
Mobile: +47 928 92 473