Hvilken innvirkning har Korona på leveranse av varer og tjenester fra Link Nordic?

Det er en spesiell situasjon for alle nå om dagen, og selvfølgelig påvirker dette også oss i Link Nordic. Pr. i dag så foregår vår aktivitet nesten som normalt, selv om de aller fleste medarbeidere jobber fra hjemmekontor og møter hovedsakelig foregår online.

Vi følger nøye med på anbefalinger fra myndighetene, og har fortløpende innført anbefalte tiltak for å begrense smitte. Dette vil vi selvfølgelig fortsette med for å hindre at våre ansatte blir syke, og for å hindre at vi bidrar til ytterligere smitte i samfunnet.

Så langt har ikke utbruddet hatt noen vesentlige negative konsekvenser for Link Nordic. Imidlertid mottar vi daglig meldinger fra produsentene våre spesielt på elektronikk produkter om at tilgangen på råvarer kan bli utsatt eller begrenset i fremtiden, og vi oppfordres sterkt til å plassere våre bestillinger så tidlig som mulig for å sikre leveranser og normale leveringstider.  Vi oppfordrer deg som kunde til å ta med ekstra sikkerhetsmarginer knyttet til leveringstider. Vær vennlig å legg inn dine bestillinger til Link Nordic så snart du kan.

Vi har lagt planer for hva vi skal gjøre hvis en stor andel av våre ansatte blir syke samtidig. I en slik situasjon kan det bli utfordrende å få løst alle oppgaver, og da vil vi prioritere eventuelle driftskritiske oppgaver hos kundene våre først. Pr. i dag er ikke dette aktuelt, men vi vil gi beskjed hvis dette blir en aktuell problemstilling.

Målet vårt er å betjene kundene våre så godt som mulig i denne kritiske situasjonen, og vi vil gjøre vårt beste for å sikre drift og fremtidig virksomhet og for å forhindre forsinkede leveranser fra vårt lager.

Så lenge våre ansatte ikke blir syke, så er vi tross alt i den heldige situasjonen at vi kan jobbe hjemmefra i eller utenfor karantene. Når vi er hjemme med barn, så finner vi fleksible løsninger for å få gjort jobben vår på en god måte.

Vil også minne om at support på programvareløsningene våre er tilgjengelig som normalt via Responssenteret og support@linknordic.com

Vi vil holde dere oppdaterte om vår situasjon hvis noe skulle endre seg, men vi er ved godt mot og trygge på at vi sammen skal komme oss gjennom denne uvirkelige situasjonen.

Med vennlig hilsen
Øyvind Bakke
Daglig Leder