EDI og efaktura, B2B og B2C

Vi leverer løsninger for utveksling av forretningsdokumenter som fakturaer, innkjøpsordre, purringer, kundeordre m.m. Send som EHF via PEPPOL, eller i en mengde andre formater.

Logiq er vår partner gjennom mange år på området.


Utgående fakturering
: Send fakturaer som EHF, EDI, til printshop, email med vedlegg, som SMS m.m.

Innkommende faktura og ordreprosesser: Som mottager av handelsdokumenter elektronisk minsker du manuell jobb og feilmarginer på bestillinger til et minimum. Vi konverterer filene slik at du kan motta disse direkte inn til ditt system.

OpenText Notifications

OpenText ™ -Notifications er en skybasert tjeneste som gir dine kunder, partnere, leverandører og ansatte mulighet for å sende og motta varslinger og meldinger i det formatet de foretrekker mest. SMS, epost, sikret epost eller fax.
Klikk under for video:

 

OpenText Digital Assets Management

Alle selskaper er pr definisjon å regne som et mediefirma i dag. Man benytter såkalt «rich media», bilder og video til å kommunisere med partnere, kunder, ansatte og andre forretningsforbindelser.

Om ditt selskap opererer innen detaljhandel, forsikring, finans, bank, energi, produksjon eller andre bransjer – du har informasjon å dele, en historie å fortelle og noe å selge.

OpenText kan hjelpe deg med å administrere dine digitale medier, dine merkevarer og intellektuelle kapital på en effektiv og fleksibel måte. Å kunne håndtere media på en god måte vil øke produktiviteten, redusere kostnadene og gjøre det enklere å administrere, gjenbruke og automatisere publisering og levering av forretningsinnhold.

Datafangst og OCR tolking

Link er Ezescan partner og forhandler av Ezescans plattform for datainnsamling. Hvis du allerede benytter Ezescan, eller er på utkikk etter en måte å oppnå raskere og billigere dokumentbehandling, kan vi gi deg den støtten du trenger.

Våre datainnsamlings- og arkiveringsløsninger er skreddersydd for dine arbeidsflytskrav. Du får automatisk skanning, dokumentklassifisering og lagring til dokumentarkiveringssystemet. Ved å digitalisere innkjøpsordre, leveringsnotater, fakturaer og annet, kan du fjerne manuell håndtering av kundefordringer, og du kan håndtere alle dine salgs- og kjøpsfakturaer via en sømløs elektronisk prosess.

Gevinster å oppnå ved effektiv datafangst og digitalisering:
Å søke etter informasjon i papirarkiver er ikke lenger en tidkrevende hodepine, da papirdokumenter i gamle arkiver kan bli skannet, lagret i et digitalt arkiv og gjort tilgjengelig for elektronisk søk. Unngå kostbare og tidkrevende dataregistrering av skjemaer, bestillinger eller fakturaer. Få automatisk mottak og skanning av innkommende dokumenter, eposter etc: Skann og tolk papirdokumenter, digitale bilder, digitale dokumenter.

Hva kan leses? Strukturerte, halvstrukturerte, ustrukturerte dokumenter – alt kan leses og tolkes. Hvilke karakterer? Utskrifter / OCR-håndskrift / ICR, markeringsfelt / OMR, strekkoder.

Bruksområder: Elektronisk arkiv, HR, undersøkelser, postordre, ERP, CRM osv.


Link driftstjenester

Link kan være din "interne" IT-avdeling, det er et naturlig mål for oss å kjenne våre kunders dagligdagse utfordringer og dermed kunne bistå på samme måte som en egen ressurs ville gjort. På denne måten gir vi kundene våre en enkel, forutsigbar og effektiv hverdag.
Vi har lang erfaring med PC/server, skrivere, trådløst/kablet nettverk osv, har du ett problem hjelper vi deg å løse det

Nettverk

Vedlikehold

Programvare

Virtualisering

Skybaserte tjenester