• Bjørn Nyjordet | Sales Manager.
 • Thomas Olaussen | Product sales manager.
 • Sverre Bakke | Controller – coordinator.
 • Jan_Holstad | Purchaser, logistics.
 • Paavo Martinsen | Internal sales
Salg & markedsføring:
 • Are Grimsbo | Salgsdirektør.
 • Øyvind Bakke | KAM - Markedsføring.

Tjenester, support & kurs:

 • Paavo Martinsen | Leder konsulent og support.
 • Frode Antonsen | Seniorkonsulent.
 • David Gabrielsen | Seniorkonsulent.
 • Preben Danielsen | Seniorkonsulent.
 • Gaute Amundsen | Seniorkonsulent.
 • Terje Mjørud | Seniorkonsulent.
EK Data AS - Link partner driftstjenester:
 • Espen Kjellås | Seniorkonsulent/partner
Styret:
 • Sverre Bakke | Styreformann / eier.
 • Henning Solberg | Vise_styreformann.
 • Bjørn Antonsen | Styremedlem.
 • Øyvind Bakke | Styremedlem.
Administrasjon og drift:
 • Øyvind Bakke | Daglig leder / eier.
 • Sverre Bakke | Økonomiansvarlig/Controller.
 • Gun Eva Storrøsæter | Økonomi/HR.
 • Lukasz Szarszewski | Økonomirådgiver (Abacus)
 • Line Christensen | Regnskap (Abacus)
 • Mette-Marie Bakke | Vedlikehold