Utgifter | Kjørebok | Diett | Firmakort

Neste generasjon Expense Management håndterer alle
typer kvitteringer og reisefakturaer.
En automatisert, selvlærende og digital tjeneste. Integrert med firmakort, elektroniske kjørebøker og alle regnskaps- og lønnssystemer.

Alt på ett sted!

18 000 selskaper

Har gått fra en papirbasert og manuell håndtering av reisebilag og kjørebøker
til digital og selvlærende løsning med Findity!

 

Automatisert og digitalt

En automatisert og effektiv løsning for å administrere alle selskapets kvitteringer, utgifter, kjørebøker og reisefakturaer.
Alt gjøres på telefonen eller på web.
Enkelt for den ansatte, lederen og økonomi- og lønnsavdelingen

Neste generasjon reiseregnings-tjeneste

En selvlærende og nøyaktig tjeneste som hjelper
arbeidstakeren med beløp, merverdiavgift, valuta og kategori.
Holder oversikt over regler og innlegg automatisk.

Findity håndterer:

  • Alle typer kvitteringer

  • Automatisk flyt på digitale kvitteringer

  • Diett og godtgjørelse

  • Kjørelengdekompensasjon og elektronisk loggbok

  • Firmakort